Opnamevoorwaarden
Opnamevoorwaarden

Als je graag op een of ander manier beroep doet op vzw Den Brand, luisteren we graag in een gesprek naar je vragen en behoeften.

 

Zowel voor onze dagcentra, woonvormen of begeleiding werken we volgens een aantal afspraken. Ze worden je toegelicht tijdens het onderhoud.

Om gebruik te kunnen maken van de ondersteuning, moet er een aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

- je hebt een beslissing van de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) van het VAPH

of

- je hebt een Persoonsvolgend Budget, toegekend door het VAPH

 

Voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) kan een beperkte ondersteuning gegeven worden op basis van een vermoeden van beperking. Deze ondersteuning is weinig intensief.

 

 

Contact: Aurora Verlinden