Opnamevoorwaarden
Opnamevoorwaarden

Als je graag op een of ander manier beroep doet op vzw Den Brand, luisteren we graag in een gesprek naar je vragen en behoeften.

 

Zowel voor onze dagcentra, woonvormen of begeleiding werken we volgens een aantal afspraken. Ze worden je toegelicht tijdens een gesprek.

Om gebruik te kunnen maken van de ondersteuning, moet er een aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

- je beschikt over een persoonsvolgend budget waarmee je de ondersteuning inkoopt;

OF

- in het kader van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bij (vermoeden van) een beperking erkend door het VAPH indien men niet beschikt over een persoonsvolgend budget.

 

Voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) kan een beperkte ondersteuning gegeven worden op basis van een vermoeden van beperking. Deze ondersteuning is weinig intensief.

 

Elke aanvraag tot ondersteuning wordt individueel onderzocht. We nemen hierbij  de nodige tijd om de individuele noden en behoeften in kaart te brengen, alsook de mogelijkheden binnen de voorziening om hieraan tegemoet te komen.

 

 

Contact: Annelies Goolaerts