Erkenningen
Erkenningen

Erkend als VZA
Vzw Den Brand werd al erkend en gesubsidieerd (als FAM) door de Vlaamse Overheid (VAPH) in de oude wetgeving (tot einde 2016).
Die erkenning werd bevestigd in de nieuwe regeling ivm de Persoonsvolgende Financiering (PVF, PVB, RTH) door een omzetting van de erkenning naar de erkenning "Vergunde Zorg Aanbieder" (VZA)

 

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)/ PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
In 2017 startte de ”Persoons Volgende Financiering”, een nieuw financieringssysteem. Elke persoon met een beperking krijgt zijn eigen specifieke budget, een zogenaamde “rugzak”, waar hij diensten mee kan inkopen. Heb je zo een persoonsvolgend budget (PVB), dan kan je ook in Den Brand terecht (dagopvang/ wonen/ begeleiding). Wij zijn immmers erkend als een Vergunde Zorg Aanbieder (VZA)

In dit filmpje van VAPH wordt alles kort uitgelegd!

 

Wij bieden dagbesteding, woonondersteuning en begeleiding aan volwassen personen met een beperking.
Belangrijk hierbij is dat we dit alles doen OP MAAT en OP VRAAG van jou en dat makkelijk tussen de verschillende vormen van ondersteuning kan geschakeld worden of dat combinaties van ondersteuning mogelijk zijn.

 

RTH
RTH of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is ondersteuning voor personen die (eventueel voorlopig) geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening ontvangen, maar toch wel nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning. 
Alle personen met (een vermoeden van) een handicap, die nog geen Persoons Volgend Budget hebben, komen in aanmerking voor RTH.
In vzw Den Brand kan je terecht voor begeleiding, dagopvang en logeren. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. We zoeken samen met jou naar de meest geschikte, op maat gemaakte ondersteuning.

 

Ook over RTH heeft het VAPH een filmpje gemaakt!

 

CONTACT

 

annelies.goolaerts@denbrand.be

014 34 70 40

 

Alle partners in Tauzorg hebben dezelfde erkenning als Vergunde Zorg Aanbieder (VZA).

 

Meer info: www.vaph.be