Visie en missie Den Brand
Visie en missie Den Brand

Missie van Den Brand

Vzw Den Brand plaatst volwassen personen met een verstandelijke beperking centraal. 
Een competent team creëert in overleg met de cliënt en zijn netwerk een kwaliteitsvolle warme thuis, dagbesteding en/of begeleiding. 
We doen dit in harmonie met onze buurt en samenleving.
Elk individu begeleiden we vanuit zijn eigen talenten. 
We bieden ondersteuning en stimuleren ontplooiing op maat. 
Dit doen we volgens de haalbare wensen van de cliënt en de mogelijkheden van de organisatie. 
We willen in de ruime regio een voorbeeld-organisatie zijn.


Visie van Den Brand

We zetten de cliënt centraal door te kijken en luisteren naar de cliënt. Samen met hem en zijn netwerk bepalen we hoe zijn individuele ondersteuning er zal uitzien en welke doelen we samen willen nastreven. We stellen daarom steeds in vraag of we handelen in het belang van de cliënt. 
Hierbij moedigen we de cliënt aan om helder te krijgen wat hij echt wil.
We betrekken actief het netwerk in de dagdagelijkse ondersteuning voor de cliënt en de ontplooiing van zijn talenten. We maken alles bespreekbaar via verbindende communicatie en handelen transparant.
We creëren een kwaliteitsvolle warme thuis, dagbesteding of begeleiding vanuit een positieve grondhouding tegenover de cliënt en zijn netwerk.
Dit betekent dat we op een respectvolle en gelijkwaardige manier omgaan met de cliënt. We handelen vanuit een warme en betrokken aanpak en een open geest. Daarbij zijn we zowel flexibel als volhardend. We staan ook open voor verandering, voor persoonlijke groei en het verleggen van grenzen. 
We trekken deze visie door in onze hele werking. Iedereen is nodig en draagt bij tot het grote en kleine eindresultaat. Zo mag en kan de cliënt bij Den Brand helemaal zijn wie hij is, zijn unieke zelf.
We zetten in op competente en complementaire medewerkers door zowel gerichte selectie als het stimuleren van vorming en ervaringsuitwisseling. 
We verwachten medewerkers die met een open blik blijven kijken naar hun job en de organisatie. Medewerkers die zich inschrijven in de waarden en de werking van Den Brand. Hierdoor kunnen de medewerkers, de teams en heel Den Brand nieuwe uitdagingen vinden en blijven groeien. 
We werken nieuwe medewerkers in en volgen ze systematisch van nabij op.
We stellen de continuïteit van onze dienstverlening voorop en hierin faciliteren/ creëren we een organisatiecultuur waarbij zelfzorg, welbevinden, werk-privé balans en draagkracht-draaglast van medewerkers belangrijk zijn.
We zijn als team collegiaal en samen verantwoordelijk hiervoor. We hebben daarom ook een positieve basishouding naar elkaar toe.
Onze vlotte interne werking en optimale ondersteuning draagt bij tot het welzijn en de tevredenheid van zowel medewerkers als cliënten. We zoeken verbinding met de buurt en de samenleving door actief zichtbaar te zijn, naar buiten te treden en ontmoeting, participatie en samenwerking te realiseren. Hierdoor versterken we de harmonie en grijpen kansen die de cliënt, de medewerkers of de organisatie ten goede komen. 
We zijn een organisatie die constant in beweging blijft in relatie tot de actuele tendensen. We hebben de ambitie om op alle vlakken telkens de best mogelijke resultaten te bekomen. In combinatie met onze eigenheid, onze sterktes en waarden worden we zo een organisatie met een degelijke reputatie.
Wij zijn een warme, verbindende organisatie waar iedereen zich thuis voelt. 
 


Waarden van Den Brand

  • Aanmoedigend
  • Breeddenkend
  • Echt
  • Professioneel
  • Toekomstgericht
  • Verbindend